„Cesta človeka je cestou sebapoznania."


Už od detstva som veľa voľného času trávila poznávaním seba i druhých prostredníctvom konceptov diagnostiky osobnosti, astrológie a numerológie. Po skončení vysokej školy žurnalistiky som svoj pracovný život začala ako manažér v korporáte, kde som sa zoznámila s mnohými koučovacími zručnosťami a prácou s ľuďmi. Neskôr moje smerovanie prirodzene pokračovalo do personálneho managementu.

V roku 2018 mi prišla do života udalosť, ktorá spôsobila vážne prebudenie. Opätovne ma to pritiahlo na cestu objavovania seba a života okolo. Prešla som mnohými seminármi v oblasti sebarozvoja (numerológia, čínska astrológia, etikoterapia, EFT, diagnostika ega), ktoré mi i dnes v mojom živote a práci veľmi pomáhajú.

Mojim najväčším objavom však bolo stretnutie sa s Human Design. Môj prvý základný výklad bol úplne presným zmapovaním môjho vnútra, prežívania, darov a talentov, boľavých, temných miest a aj cesty ako žiť svoje pravé JA.

Teším sa, že som sa stala certifikovanou lektorkou tohto úžasného systému, ktorý môžem s odhodlaním a láskou zdieľať s vami a prevádzať vás touto cestou.


História kurzov Human Design:


LYD - 8/2020 - Living Your Design

RAVE ABC - 10/2020 - linky a okruhové skupiny - pochopenie vlastného dizajnu

RC - RAVE KARTOGRAFIA - 2/2021 - popis brán, dráh a profilov

PTL 1 - 5/2021-5/2022 - profesionálny výcvik - základné výklady

PTL 2.1.- 5/2022 - profesionálny výcvik - vzťahové výklady

PTL 2.2. - 10/2022 - profesionálny výcvik - návratové mapy, tri životne dôležité tranzity: návrat Saturna, opozícia Uránu, návrat Chirona a ročné tranzity: Slnečný návrat

PTL 3 - 4/2023 - profesionálny výcvik - výklad životného poslania

LYDG - 2023 - Living Your Design Guide - sprievodca kurzom Live Your Design


Certifikácia medzinárodnej školy Human Design (IHDS)
human design
certifikovaný profesionál